Jarro mug Tsuji 1600
$1.178,84
Taza café Tsuji 1600
$614,20
Taza te Tsuji 1600
$776,55
Plato Cafe *Tsuji* 1150-15
$326,90
Plato Te-Desayuno *Tsuji* 1150-19
$492,52
Plato Postre 20 Cms. *Tsuji* 1150-14
$904,18
Plato Hondo 20 Cms. *Tsuji* 1150-18
$1.041,97
Plato Playo 25 Cms. *Tsuji* 1150-20
$1.130,65
Plato Playo 27 Cms. *Tsuji* 1150-77
$1.499,94