Jarro mug Tsuji 1600
$1.362,34
Taza café Tsuji 1600
$709,81
Taza te Tsuji 1600
$897,43
Bandeja GN 1/4 de 15 cms.
$11.902,72
Bandeja GN 1/4 de 10 cms.
$7.470,46
Bandeja GN 1/4 de 6,5 cms.
$6.109,08
Bandeja GN 1/6 de 15 cms.
$9.761,28
Bandeja GN 1/6 de 10 cms.
$5.611,12
Bandeja GN 1/6 de 6,5 cms.
$4.681,46
Bandeja GN 1/9 de 10 cms.
$6.524,12
Bandeja GN 1/9 de 6,5 cms.
$3.818,26
Cortapapas 1 corte vertical
$27.369,14