Jarro mug Tsuji 1600
Taza café Tsuji 1600
Taza te Tsuji 1600
Fuente Rectangular 24X34 Cm Harmonia Parma
Compotera 14 Cms. Parma Bormioli
Ensaladera 24 Cms. Parma Bormioli
Plato Postre 20 Cms. Parma Bormioli
Plato Hondo 24 Cms. Parma Bormioli
Plato Playo 27 Cms. Parma Bormioli
Fuente Oval 30 Cms. Performa Bormioli
Plato Postre 19 Cms. Performa Bormioli
Plato Hondo 23 Cms. Performa Bormioli