Jarro mug Tsuji 1600
$1.178,84
Taza café Tsuji 1600
$614,20
Taza te Tsuji 1600
$776,55
Bandeja GN 1/4 de 15 cms.
$9.045,50
Bandeja GN 1/4 de 10 cms.
$5.235,92
Bandeja GN 1/4 de 6,5 cms.
$4.405,34
Bandeja GN 1/6 de 15 cms.
$8.377,77
Bandeja GN 1/6 de 10 cms.
$4.098,57
Bandeja GN 1/6 de 6,5 cms.
$3.285,99
Bandeja GN 1/9 de 10 cms.
$5.362,55
Bandeja GN 1/9 de 6,5 cms.
$2.924,88
Cortapapas 1 corte vertical
$24.135,02