Jarro mug Tsuji 1600
$1.523,36
Taza café Tsuji 1600
$793,70
Taza te Tsuji 1600
$1.003,50
Bandeja GN 1/4 de 15 cms.
$13.092,99
Bandeja GN 1/4 de 10 cms.
$8.217,50
Bandeja GN 1/4 de 6,5 cms.
$6.719,99
Bandeja GN 1/6 de 15 cms.
$10.737,41
Bandeja GN 1/6 de 10 cms.
$6.172,24
Bandeja GN 1/6 de 6,5 cms.
$5.149,60
Bandeja GN 1/9 de 10 cms.
$7.176,53
Bandeja GN 1/9 de 6,5 cms.
$4.200,08
Cortapapas 1 corte vertical
$30.461,54